Liefdevolle aandacht voor uw gezondheidsvragen

Warm attention for your health issues

METHOD

Initial intake:

we take the time to listen and put the puzzle together.

Assessing your body: We use a very modern scanning device which is designed from the key perspective that energy and information control biology.

( see NEShealth )

Treatment

Depending on your demands and outcomes of your scan we put together a treatment plan and you will return one or more times for an evaluation or updating your healing process.

This may include the following elements:

* Draining and detoxifying the body

* Restore the Bodyfield information, - energy and incentive transfer of

information throughout your body

* Lifestyle and nutrition

* Coaching conversations, EFT and METAMedicine

* Mindfulness training

All these interventions will never replace the advises of your current Physician, but can be applied in a complimentary way.

Ziektekostenverzekering

Mogelijk wordt uw consult vergoed door uw ziektenkostenverzekering.

Dit is echter afhankelijk van de door u gekozen verzekeringsmaatschappij, gekozen polis en polisvoorwaarden.

Vergoedingen zorgverzekeraars

Ieder jaar kunnen hier wijzigingen in plaats vinden.

Klik op de onderstaande link en u vindt u een overzicht van zorgverzekeraars welke BATC behandelaars vergoeden. Komt uw zorgverzekeraar hier niet voor of twijfelt u, dan verzoeken wij u zelf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om uw polisvoorwaarden te controleren.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het feit of uw consult wel of niet vergoed wordt door uw ziektenkostenverzekering.

de VGZ

Mindfulness app !