Liefdevolle aandacht voor uw gezondheidsvragen

Warm attention for your health issues

Mindfulness

aandacht

“Everything in the universe is within you. Ask all from yourself.” – Rumi

Wat is Mindfulness

Bewust aanwezig zijn in het hier en nu, van moment tot moment, opmerkzaam en zonder oordeel

Wat levert Mindfulness je op

Mindfulness kan heel nuttig zijn voor iedereen die wil leren met meer aandacht bij zichzelf en de omgeving te zijn. Om op een meer zinvolle manier met gepieker en stress om te gaan. Meer vriendelijkheid en compassie ten eerste jegens jezelf te ontwikkelen en daardoor ook naar anderen.

Verder wordt Mindfulness ook steeds meer ingezet bij een aantal aandoeningen zoals depressie, kanker, angst en overige aandoeningen.

Wat zegt de wetenschap over Mindfulness

Mindfulness kan ervoor zorgen dat je je over het algemeen beter voelt en efficiënter om kunt gaan met gedachten, emoties en lichamelijke sensaties. Het heeft een positief effect bij de behandeling van psychische klachten zoals stress, burn-out, depressie en angst. Het kan het effect van bestaande

therapieën versterken. En terugval na een therapie voorkomen.

Voor wie is Mindfulness

Voor iedereen die zijn of haar eigen stress-signalen vroegtijdig wil leren kennen en deze op een effectieve en zinvolle manier wil leren beantwoorden.

Mindfulness helpt ook goed voor je zelf te zorgen. Goede zelfzorg en (zelf)compassie liggen aan de basis van een leven in balans.

hier en nu

Klik hier om de tekst te bewerken